PLEANANNA EALAÍON

Pleananna Ealaíon

Tá an Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge nua- chónasctha tiomanta difríocht dearfa a dhéanamh do stíl mhaireachtála a gcuid saoránaigh trí chabhrú le caighdeán agus léirthuiscint na n-Ealaíon sa Chontae. Tá sé i gceist ag an gComhairle cruthaitheacht a chothú agus obair go dlúth le daoine aonaracha agus gairmiúla i réimhse na n-ealaíon, ionas gur féidir leo siúd ealaín iontach a chruthú ar mhaithe le cách.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tar éis Aspry Arts a cheapadh chun obair leis an gComhairle ar straitéis nua a fhorbairt. Tá dátaí sealadacha curtha in áirithe do chruinnithe phoiblí i mí Feabhra. Brúigh ar an nasc seo i gcomhair a thuilleadh eolais.

Plean Ealaíon Chathair Phort Láirge

Plean Ealaíon Chontae Phort Láirge 2012-2017

Leave a Reply