TRADITIONAL ARTS BURSARY AVAILABLE FOR WATERFORD

Blas International Summer School of Irish Traditional Music and Dance is an internationally accredited summer school hosted annually by the Irish World Academy of Music and Dance and set on the campus at the University of Limerick, Ireland.

Blas 2022 takes place from 20th June to 1st July 2022. The Arts Office, Waterford City & County Council is offering financial support towards a one week long bursaries to attend this year’s summer school at the University of Limerick. 

Applications forms can be downloaded from waterfordarts.com or by contacting the Arts Office on 058/41416. Full details on the summer school is available on www.blas.ie

The Closing Date for receipt of applications is 12 noon on Thursday 9th June 2022.

Ráiteas Nuachta

Sparántacht sna hEalaíona Traidisiúnta ar fáil do Phort Láirge

Scoil samhraidh atá creidiúnaithe go hidirnáisiúnta is ea Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta Blas sa Cheol agus Rince Traidisiúnta, a reachtálann Acadamh Domhanda Ceoil agus Rince na hÉireann ar champas Ollscoil Luimnigh.

Beidh Blas 2022 ar siúl ón 20 Meitheamh go dtí an 1ú Iúil 2022. Tá tacaíocht airgeadais á tairiscint ag Oifig Ealaíon, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i dtreo sparántacht seachtain chun freastal ar scoil samhraidh na bliana seo in Ollscoil Luimnigh. 

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó waterfordarts.com nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig Ealaíon ar 058/41416. Tá sonraí iomlána faoin scoil samhraidh ar fáil ar www.blas.ie

Is é 12 meánlae ar an Déardaoin , 9ú Meitheamh 2022.

Leave a Reply