LEATHANACH GO LÉIRIÚ

Ag glaoch ar amharclannóirí, scríbhneoirí agus ealaíontóirí a bhfuil suim acu obair trí Ghaeilge: Coimisiún do lucht féachana óg le Comhairle Contae Chorcaí & Graffiti Theatre Company, le tacaíocht ó Éire Ildánach.

FÓGRA:
⦁ An scríbhneoir, ealaíontóir nó amharclannóir tú a bhfuil spéis ar leith agat a bheith ag cruthú do lucht féachana óg?
⦁ Ar mhaith leat go bhfeicfí do chuid scríbhneoireachta i leabharlanna agus in ionaid eile do pháistí chontae Chorcaí?
⦁ An bhfuil smaoineamh agat i bhforbairt a bhainfeadh leas as am, tacaíocht agus meantóireacht?

Fógraíonn Comhairle Contae Chorcaí agus Graffiti Theatre Company, le tacaíocht ó Éire Ildánach glao amach ar dhrámadóirí, ealaíontóirí agus amharclannóirí a oibríonn as Gaeilge, le bheith coimisiúnaithe agus meantóireacht a fháil chun píosa taibhithe gairid a scríobh agus a léiriú do pháistí. Déanfar an píosa a chur ar láthair ansin i roinnt leabharlainne contae agus áiteanna eile ar fud chontae Chorcaí in 2022.

Gheobhaidh an t-ealaíontóir roghnaithe meantóireacht agus tacaíocht ó Graffiti lena n-áirítear saineolas ar scríbhneoireacht agus léiriú i nGaeilge do pháistí ó Stiúrthóir Comhlach Graffiti, Síle Ní Bhroin.

-Úsáid tairseach na Comhairle chun d’iarratas a chomhlánú anseo: https://www.yourcouncil.ie/en/service/Call_Out_for_Playwrights_and_Artists_Form

Déanfaidh painéal déanta suas as ionadaithe ó Graffiti Theatre Company agus Comhairle Contae Chorcaí iarratais a mheas. Bronnfar an Coimisiún ar bhonn fiúntas ealaíne agus indéantacht,  chun píosa den scoth a sheachadadh laistigh den amlíne, den bhuiséad agus leis na suíomhanna taibhithe i gcuimhne. Tabhair faoi deara le do thoil, ní bheimíd in ann aiseolas domhain a sholáthar ar iarratais aonair.

Leathanach go Léiriú
Calling theatre makers, writers and artists interested in working as Gaeilge: A commission for young audiences by Cork County Council & Graffiti Theatre, supported by Creative Ireland

FÓGRA:
⦁ Are you a writer, artist or theatre maker with a special interest in creating for young audiences?
⦁ Would you like to see your writing performed in libraries and other venues for the children of Cork county?
⦁ Do you have an idea in development which would benefit from time, support and mentorship?

Cork County Council and Graffiti Theatre, supported by Creative Ireland,  announce a callout for playwrights, artists and theatre makers who work as Gaeilge, to be commissioned and mentored to write and produce a short performance piece for children. The piece will then be performed at a number of county library settings and other locations throughout Cork county in 2022.

The chosen artist will be mentored and supported by Graffiti including expertise in as Gaeilge writing and performance for children from Graffiti’s Associate Director, Síle Ní Bhroin.

⦁ Use the Cork County portal to complete your application here: https://www.yourcouncil.ie/en/service/Call_Out_for_Playwrights_and_Artists_Form

Applications will be assessed by a panel representing Graffiti Theatre and Cork County Council. The commission will be awarded on the basis of artistic merit and feasibility to deliver an excellent piece within the timeline, budget and with the performance locations in mind. Please note, we will not be in a position to provide in-depth feedback on individual applications.

www.corkcoco.ie

 

Leave a Reply