BURSARIES AVAILABLE TO WATERFORD MUSICIANS TO ATTEND VIRTUAL BLAS 2021

The Closing Date for receipt of applications is 12 noon on Friday 28th May 2021.

Traditional Arts Bursary Available for Waterford

Blas International Summer School of Irish Traditional Music and Dance is an internationally accredited summer school hosted annually by the Irish World Academy of Music and Dance and set on the campus at the University of Limerick, Ireland.

Virtual Blas 2021 takes place from June 21st 2021. The Arts Office, Waterford City & County Council is offering a full bursary to attend the one-week intensive course taking place online from 21st to 25th June.

Applications forms can be downloaded by Clicking Here, or from www.waterfordcouncil.ie and www.waterfordarts.com  Full details on the summer school is available on www.blas.ie

The Closing Date for receipt of applications is 12 noon on Friday 28th May 2021.

 

Ráiteas Nuachta

Sparántacht sna hEalaíona Traidisiúnta ar fáil do Phort Láirge

Scoil samhraidh atá creidiúnaithe go hidirnáisiúnta is ea Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta Blas sa Cheol agus Rince Traidisiúnta, a reachtálann Acadamh Domhanda Ceoil agus Rince na hÉireann ar champas Ollscoil Luimnigh.

Beidh Virtual Blas 2021 ar siúl ón 21 Meitheamh 2021. Tá tacaíocht airgeadais á tairiscint ag Oifig Ealaíon, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i dtreo sparántacht ó 21/6/21 go dtí 25/6/21  chun freastal ar scoil samhraidh na bliana seo ar líne.

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ó www.waterfordcouncil.iehttp://www.waterfordarts.com Tá sonraí iomlána faoin scoil samhraidh ar fáil ar www.blas.ie

Is é 12 meánlae ar an Aoine, 28 Bealtaine 2021 an spriocdháta i gcomhair iarratais.

 

Leave a Reply