waterfordarts.com

Waterford City & County Council's Arts resource site

PLEANANNA EALAÍON

Pleananna Ealaíon

Tá an Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge nua- chónasctha tiomanta difríocht dearfa a dhéanamh do stíl mhaireachtála a gcuid saoránaigh trí chabhrú le caighdeán agus léirthuiscint na n-Ealaíon sa Chontae. Tá sé i gceist ag an gComhairle cruthaitheacht a chothú agus obair go dlúth le daoine aonaracha agus gairmiúla i réimhse na n-ealaíon, ionas gur féidir leo siúd ealaín iontach a chruthú ar mhaithe le cách.

Tá Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tar éis Aspry Arts a cheapadh chun obair leis an gComhairle ar straitéis nua a fhorbairt. Tá dátaí sealadacha curtha in áirithe do chruinnithe phoiblí i mí Feabhra. Brúigh ar an nasc seo i gcomhair a thuilleadh eolais.

Plean Ealaíon Chathair Phort Láirge

Plean Ealaíon Chontae Phort Láirge 2012-2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 12, 2014 by in Arts Office Projects, Arts Opportunity, General.
%d bloggers like this: